ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

รับเรื่องร้องเรียน

สื่อ สิ่งพิมพ์

หนังสือและไวนิล

ปฏิบัติการผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด »

Facebook

ล่าสุด

อ่านทั้งหมด »

10 ความคิดเห็นล่าสุด

พบอาหารปนเปื้อนเชื้อในสถานีขนส่ง 32.8%

@April,11 2014 10.54

    กรมวิทย์ตรวจอาหารสถานีขนส่งผู้โดยสารพบเชื้อก่อโรค 32.8% ระบุลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 26% ฟุ้งให้ความรู้ผู้จำหน่ายอาหารและการเฝ้าระวังที่ผ่านมาได้ผล

7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้ว ตรวจสอบเส้นทางจราจรได้ที่นี่

@April,11 2014 10.37

7 วันอันตรายเริ่มแล้ววันนี้ "เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม" แจ้งบริการพิเศษสำหรับประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมโทรสายด่วน

แก๊งสกิมเมอร์...อาชญากรไฮเทค

@April,10 2014 11.20

เที่ยวสงกรานต์กดเงินจากตู้เอทีเอ็มต้องระวัง แก๊งสกิมเมอร์ยังระบาดไม่เลิก โลกอยู่ยากขึ้นทุกวัน เหล่าโจร มิจฉาชีพมีมากมายในสังคมและพบเจอหลากหลายรูปแบบ เมื่อไม่นานมานี้ข่าว “แก๊งสกิมเมอร์” ระบาดในไทย โดนล้วงเข้าบัญชีแล้วเอาเงินไปจนหมดเกลี้ยงนับร้อยราย ส่วนใหญ่เป็นแก๊งชาวต่างชาติที่เห็นช่องโหว่กฎหมายในบ้านเราเลยอาศัยใช้วิธีนี้ทำมาหากินบนความทุกข์ของคน

กสทช.เปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาทีวี-วิทยุ

@April,10 2014 10.38

กสทช.เปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาทีวี-วิทยุ ครั้งแรก เดินหน้าทำงานร่วมกับสตช.และอย. ลงดาบผู้กระทำผิด ม.112 และโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง

วันนี้(9เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช. ร่วมกับ นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการการวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชเลขาธิการ พลเอกชูชาติ สุขสงวน รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาผู้แทนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สภาบันพระมาหากษัตริย์ วุฒิสภา และพลตำรวจโทประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ผบช.สทส.)และผู้แทนจากกอ.รมน. ร่วมเปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย ในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อที่เผยแพร่ผ่านฟรีทีวีเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม รวมถึงวิทยุ และวิทยุชุมชน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ศูนย์การตรวจสอบเนื้อหา สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ประมาณ 80 ช่อง แบ่งเป็นช่องรายการทีวี จำนวน 40ช่อง และวิทยุทั้งหมดจำนวน 40 ช่อง โดยจะมีทีมตรวจสอบ 24 ชั่วโมง โดยใช้งบดำเนินการประมาณ 50 ล้านบาท และจะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบให้ได้ประมาณ200 ช่อง ซึ่งจะใช้งบดำเนินการประมาณ130 ล้านบาท

กสทช.จะทำหน้าที่ตรวจสอบหากช่องรายการกระทำผิด ตาม ม.112หรือกรณีหมิ่นประมาท กสทช.จะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)และหากช่องรายการมีการโฆษณาเกินจริง โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการส่งเรื่องให้คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ทำงานร่วมกันต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ วันพุธ 9 เมษายน 2557

กสทช.หนุนคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

@April,10 2014 10.09

กสทช. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล(Consumer International) จัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล”

กสทช. จับมือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดประชุมนานาชาติ คุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอลทั่วโลก  หลังพบปัญหามาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคมถูกร้องเรียนมากที่สุด

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า  กสทช. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล(Consumer International) จัดประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง “การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล”  ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกที่ได้รับความสนใจ จาก 81 องค์กร 32 ประเทศ และจากผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อร่วมกันติดตามข้อมูล สถานการณ์ ปัญหาข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เติบโตและซับซ้อนมากขึ้น

โดยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลและการเชื่อมโยงประเด็นและปัญหาของผู้บริโภคในระดับสากล เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา ดังนั้นองค์กรกำกับดูแลจำเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือ อาทิ การทำงานด้านการรู้เท่าทันสื่อ การแข่งขันในกิจการ การจัดสรรทรัพยากรการสื่อสาร รวมทั้งการปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้บริโภคด้านการสื่อสาร จึงเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า  สำหรับการแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดย กสทช. สรุปอันดับที่ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ มาตรฐานการให้บริการที่ดี เช่น การเปลี่ยนสัญญาการใช้บริการ ถูกระงับบริการ, พรีเพดกำหนดวันหมดอายุ, ค่าบริการไม่ถูกต้อง, บริการเสริมที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้สมัคร, คุณภาพการให้บริการ, ปฏิเสธการยกเลิกบริการ, ข้อมูลการให้บริการไม่ชัดเจน โฆษณาเกินจริง, เกิดข้อความสแปม, คิดค่าบริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงที่เกินกว่าที่ กสทช. กำหนด และการไม่คืนเงินคงเหลือในระบบเมื่อยกเลิกบริการ.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์  วันพฤหัสบดี 10 เมษายน 2557

กิจกรรมล่าสุด

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดมอบรางวัลกับหน่วยงานใน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย" โดยเริ่มโหวต ตั้งแต่วันท

@April,01 2014 11.56

หน่วยงานใดที่ท่านคิดว่าสามารถดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ดีที่สุด? >>>ร่วมกดโหวตกันครับ http://goo.gl/ab8g9G

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดมอบรางวัลกับหน่วยงานใน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย" โดยเริ่มโหวต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 21 เมษายน 2557 ... ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมลงคะแนนโหวต.

เตือน 4 กลุ่มโรคระบาดหนักปี 57

@March,07 2014 10.39

    ระวัง! ปี 57 เฝ้าระวัง 4 กลุ่มโรคเสี่ยงระบาดหนัก ทั้งอหิวาตกโรค ไทฟอยด์ สุกใส ไข้สมองอักเสบ ฯลฯ ระบาดเพิ่มจากปี 2556 แน่ เตือนประชาชนป้องกัน

ดูอัลบั้มกิจกรรม » | อ่านทั้งหมด »

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สงขลา

บทความ

อ่านทั้งหมด »

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Hots Issue

Tags Clound

ข่าวผู้บริโภค ข่าวไอที บทความ กิจกรรม อัลบั้มกิจกรรม ข้อมูลผู้บริโภค ข่าวด่วน Spot รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุสภาผู้บริโภค กสทช. โฟกัส อย. 3G ผู้บริโภค ปฏิบัติการผู้บริโภค ยา สื่อ/สิ่งพิมพ์ มือถือ หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม องค์การอิสระผู้บริโภค โฆษณา สปสช. รณรงค์ อาหาร ไอที องค์การอิสระ อาหารเสริม ไอซีที เติมเงิน ประกัน โทรคมนาคม วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เหล้า ไฟฟ้า หลักประกัน สบท. SMS จอดำ รถโดยสารสาธารณะ ขึ้นทะเบียนองค์กร ธนาคาร สงขลา สาธารณสุข กสทช. ผู้บริโภค สคบ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เยาวชน เตือน สปสช สื่อ กสทช มะเร็ง พรบ รังนก สภาผู้บริโภค น้ำท่วม สารเคมี อาสาสมัคร คปภ พนัน ฉลากโภชนาการ ชื่อสามัญ ร้องเรียน กฏหมาย เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ กทค. ปรับ คนรักหลักประกันสุขภาพ NGV แพทย์ชนบท ขาดแคลน กพย. อาหารเป็นพิษ สธ. โรมมิ่ง เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ อาหารสุขภาพ พรบ.คอมพิวเตอร์ สคบ. แร่ใยหิน 30บาท E.Coli สิทธิ บัตรทอง อินเตอร์เน็ต โฆษณาเกินจริง ม.61 แฉ โทรศัพท์ มพบ. สุขภาพ กิจกรรม ไอโฟน คุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวัง วิกฤติ พลังงาน พรีเพด ฉลาก GMO ค่าโทร สัญญา ธปท ประเด็นนโยบาย ศาล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพชรเกษม41 องค์กร เนื้องอก เครือข่ายประชาชน บริการสุขภาพ หนี้ เสี่ยงโรคมะเร็ง เขาคูหา คาราบาว GPS รถมือสอง เครื่องสำอาง สครับไทฟัส นโยบาย มพบ เตือนภัยโรมมิ่ง บอลยูโร โทรทัศน์ วิทยุ หนี้บัตรเครดิต วิชาการ ฟรีทีวี ซันคลาร่า ยื่นหนังสือ ประท้วง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 30 บาท ภาคใต้ กองทุนท้องถิ่น เครือข่ายหลักประกันฯสงขลา รถโดยสาร บริการสาธารณะ เดินป่า มาลาเรีย มินิบัส อุบัติเหตุ เอฟทีเอ ไม่ร่วมจ่าย 30บ. มืิอถือ อาหารเสริมปลอม ดอกเบี้ยสูง วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ขายตรง สารปนเปื้อนในอาหาร ระวัง แอบอ้าง ปั่น บก.ปคบ. เรือเอสเพอรันซา ทิศทาง สมุนไพร สังคมออนไลน์ ศัตรูพืช คคส. ทวงหนี้ สินค้าและบริการทั่วไป netapp เกม นอรเวย์ ก่อการร้าย สังหารหมู่ สทิงพระ เกษตรกร สสจ. ทีวีดิิทัล ยูเอ็น เกมส์ออนไลน์ ประกันสังคม กฏหมายผู้บริโภค ถอดบทเรียน สปส. สปสช. ค่าไฟฟ้า เดินทาง ไม่เก็บ 30 บาท ปัตตานี ปลอดภัย ไทยคม สส. มือถือในมือเด็ก ตลาดนัด เทคโนโลยี บ้านร้าว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยพิบัติ คปภ. บำนาญ สถิติ แถลงการณ์ น้ำมัน
ดูทั้งหมด speedtest.or.th