ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ม า ค ม ผู็ บ ริ โ ภ ค ส ง ข ล า

รับเรื่องร้องเรียน

สื่อ สิ่งพิมพ์

หนังสือและไวนิล

ปฏิบัติการผู้บริโภค

อ่านทั้งหมด »

Facebook

ล่าสุด

อ่านทั้งหมด »

10 ความคิดเห็นล่าสุด

ผู้บริโภคภาคเหนือถามหาเกณฑ์ฯ เผยตายกว่า 60 ยังได้สัมปทาน 'เปรมประชา'เดินรถ เชียงใหม่- แม่ฮ่องสอนต่อ

@December,04 2014 10.22

ผู้บริโภคภาคเหนือถามหาเกณฑ์ เผย 'เปรมประชา' ได้สัมปทานเดินรถต่อ 7 ปี แต่เยียวยาผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิตไม่คืบ เสนอ รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องทำประกันสมัครใจเพิ่ม ล่าสุดผู้เสียหาย 20 รายจ่อฟ้องแล้ว

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 57 ในเวทีเสวนาวิชาการบทเรียนการทำงาน การคุ้มครองผู้บริโภค : อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ สุภาภรณ์ ถิ่นวัฒนากูล ตัวแทนจากเครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ กล่าวว่าปัจจุบันการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน มีบริษัทเดียวที่ได้สัมปทานเดินรถคือบริษัทเปรมประชา ที่น่าสนใจคือ 40-50 ปีที่ให้บริการมามีอุบัติเหตุมาตลอดและต่อเนื่องแต่ไม่มีใครลุกขึ้นมาทำอะไร กระทั่งเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุรถพลิกคว่ำลงข้างทางมีผู้เสียชีวิตกว่า 60 คน โดยที่รถคันดังกล่าวรับผู้โดยสารได้เพียง 40 คนเท่านั้น

สุภาพร ชี้ว่า ปรากฏการณ์นี้น่าสนใจ เพราะหลังเหตุการณ์นี้กลายเป็นครั้งแรกที่คนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพันคนลุกขึ้นมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเรียกประชุมหน่วยงานต่างๆรวมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้านักการดูแลโดยบริษัทเปรมประชาพบว่ามีเพียงการดูแลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แต่ไม่มีการทำประกันภัยภาคสมัครใจเพื่อดูแลผู้ประสบเหตุให้ครอบคลุมขึ้นทำให้ผู้เสียชีวิตได้เยียวยาพียง 200,000 บาทเท่านั้น ซึ่งคุ้มแค่ไหนกับการเสียชีวิต และบริษัทยืนยันจ่ายตามภาคบังคับ ทางผู้เสียหายจึงได้เตรียมที่จะฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม

"ปัจจุบันมีเพจ 'คนแม่ฮ่องสอนไม่เอารถโดยสารเปรมประชา' บนเฟสบุ้ค เพื่อเผยแพร่ข้อมูลว่าคนที่นั่นกำลังต่อสู้เรื่องอะไร และตอนนี้คนแม่ฮ่องสอนได้ตัดสินใจครั้งใหญ่คือฟ้องคดีโดยผู้เสียหายประมาณ 20 คน ซึ่งถือว่ากล้ามาก เพราะที่ผ่านมามีการส่งสัญญาณจากภาคราชการมาตลอดว่าอย่าฟ้องจะยุ่งยาก และการรวมกลุ่มของคนแม่ฮ่องสอนเอาเข้าจริงแล้วทำได้ยากเพราะแต่ละพื้นที่ห่างไกลกัน บางคนอยู่ไกลขึ้นไปบนดอยก็มี"

อย่างไรก็ตาม สุภาพร เปิดเผยว่า ล่าสุดทางบริษัทเปรมประชาได้ต่อสัมปทานเดินรถเส้นเดิมต่อไปไปอีก 7 ปี จึงอยากเสนอให้การอนุญาตหรือสัมปทานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีส่วนจากประชาชนมากขึ้น และในการให้สัมปทานต่อไป ผู้ประกอบการต้องมีแผนที่บอกว่าจะลดความเสี่ยงอย่างไรมาเสนอด้วย นอกจากนี้ควรต้องออกเป็นกฎหมายบังคับที่ให้บริษัทรถโดยสารสาธารณะต้องประกันภาคสมัครใจกับทุกคันเพื่อให้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายมากขึ้น ในส่วนผู้บริหาร เช่น ผู้ว่าฯ ก็ควรเร่งการเยียวยาและช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการลงมารับผิดชอบด้วย

ที่มา : http://www.consumerthai.org/web/index.php/news/2014-09-03-00-47-43/51-031257004

กรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ 7 ประเด็นให้ระบุใน รธน. พร้อมให้มีกม.สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคทันที

@December,04 2014 10.17

วันนี้ (3 ธ.ค.) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอให้บรรจุสาระสำคัญการคุ้มครองผู้บริโภค ๗ ประเด็น เพื่อให้มีกลไกป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมในรัฐธรรมนูญ

ผู้บริโภคเร่งสภาฯคลอดกม.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

@December,04 2014 10.11

วันนี้ (18 พ.ย. 57-กรุงเทพฯ) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือต่อ นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมอานารยะประเทศ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อลดการเอาเปรียบกันในสังคมตามเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนความสุขให้คนในสังคม

สงขลาจัดกิจรรม “วันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน”

@November,24 2014 15.04

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมงาน วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีคณะครู นักเรียน ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้บริโภคเสนอกรอบรธน.ปฏิรูปประเทศ ร้องรัฐผ่านกม.องค์การอิสระผู้บริโภค พร้อมยุติการจับกุม

@November,21 2014 11.30

องค์กรผู้บริโภคเสนอกรอบรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้ยุติการจับกุมบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ

กิจกรรมล่าสุด

ผู้บริโภคเร่งสภาฯคลอดกม.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

@December,04 2014 10.11

วันนี้ (18 พ.ย. 57-กรุงเทพฯ) นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค พร้อมเครือข่ายผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือต่อ นายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทัดเทียมอานารยะประเทศ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อลดการเอาเปรียบกันในสังคมตามเจตนารมณ์ที่ต้องการคืนความสุขให้คนในสังคม

ผู้บริโภคเสนอกรอบรธน.ปฏิรูปประเทศ ร้องรัฐผ่านกม.องค์การอิสระผู้บริโภค พร้อมยุติการจับกุม

@November,21 2014 11.30

องค์กรผู้บริโภคเสนอกรอบรัฐธรรมนูญ และเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเรียกร้องให้ยุติการจับกุมบุคคล กลุ่ม องค์กร ที่รณรงค์ปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศ

วิทยุยุค คสช.โฆษณาผิด กม.เพียบ อ้างรักษาโรคครอบจักรวาล กสทช.เร่งสั่งระงับ

@November,06 2014 11.41

  เครือข่ายผู้บริโภคเผยวิทยุยุค คสช. โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมากถึง 88% ทั้งโฆษณายา อาหารเสริมเกินจริง อวดอ้างสรรพคุณรักษาครอบจักรวาล เสริมสมรรถภาพทางเพศและความงาม แนะนักจัดรายการ เจ้าของคลื่นส่งโฆษณาให้ สสจ. ตรวจสอบก่อน ช่วยลดการทำผิดได้ ด้าน กสทช. เผยหาก อย. ฟันธงผิดจริงพร้อมสั่งระงับออกอากาศ ปรับวันละ 2 หมื่นบาท ระบุผิดซ้ำจ่อถอนใบอนุญาต อย. เร่งแก้กฎหมายเพิ่มโทษปรับถึงหลักแสนบาท

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้ (20 ต.ค. 57)

@October,22 2014 12.10

ที่นี่ Thai PBS : กลุ่มลูกหนี้ เสนอข้อเรียกร้อง ร่าง พ.ร.บ.ทวงหนี้

ดูอัลบั้มกิจกรรม » | อ่านทั้งหมด »

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สงขลา

บทความ

อ่านทั้งหมด »

เมนูหลัก

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด »

Member Zone

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Hots Issue

Tags Clound

ข่าวผู้บริโภค ข่าวไอที บทความ กิจกรรม ข้อมูลผู้บริโภค อัลบั้มกิจกรรม ข่าวด่วน Spot รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุสภาผู้บริโภค กสทช. โฟกัส อย. 3G ผู้บริโภค ปฏิบัติการผู้บริโภค ยา สื่อ/สิ่งพิมพ์ มือถือ หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม องค์การอิสระผู้บริโภค โฆษณา สปสช. รณรงค์ อาหาร ไอที องค์การอิสระ อาหารเสริม ไอซีที เติมเงิน ประกัน โทรคมนาคม วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี เหล้า ไฟฟ้า หลักประกัน สบท. SMS จอดำ รถโดยสารสาธารณะ ขึ้นทะเบียนองค์กร ธนาคาร สงขลา สาธารณสุข กสทช. ผู้บริโภค สคบ สมาคมผู้บริโภคสงขลา เยาวชน เตือน สปสช สื่อ กสทช มะเร็ง พรบ รังนก สภาผู้บริโภค น้ำท่วม สารเคมี อาสาสมัคร คปภ พนัน ฉลากโภชนาการ ชื่อสามัญ ร้องเรียน กฏหมาย เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ กทค. ปรับ คนรักหลักประกันสุขภาพ NGV แพทย์ชนบท ขาดแคลน กพย. อาหารเป็นพิษ สธ. โรมมิ่ง เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ อาหารสุขภาพ พรบ.คอมพิวเตอร์ สคบ. แร่ใยหิน 30บาท E.Coli สิทธิ บัตรทอง อินเตอร์เน็ต โฆษณาเกินจริง ม.61 แฉ โทรศัพท์ มพบ. สุขภาพ กิจกรรม ไอโฟน คุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวัง วิกฤติ พลังงาน พรีเพด ฉลาก GMO ค่าโทร สัญญา ธปท ประเด็นนโยบาย ศาล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพชรเกษม41 องค์กร เนื้องอก เครือข่ายประชาชน บริการสุขภาพ หนี้ เสี่ยงโรคมะเร็ง เขาคูหา คาราบาว GPS รถมือสอง เครื่องสำอาง สครับไทฟัส นโยบาย มพบ เตือนภัยโรมมิ่ง บอลยูโร โทรทัศน์ วิทยุ หนี้บัตรเครดิต วิชาการ ฟรีทีวี ซันคลาร่า ยื่นหนังสือ ประท้วง เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ 30 บาท ภาคใต้ กองทุนท้องถิ่น เครือข่ายหลักประกันฯสงขลา รถโดยสาร บริการสาธารณะ เดินป่า มาลาเรีย มินิบัส อุบัติเหตุ เอฟทีเอ ไม่ร่วมจ่าย 30บ. มืิอถือ อาหารเสริมปลอม ดอกเบี้ยสูง วัยรุ่น อินเทอร์เน็ต ขายตรง สารปนเปื้อนในอาหาร ระวัง แอบอ้าง ปั่น บก.ปคบ. เรือเอสเพอรันซา ทิศทาง สมุนไพร สังคมออนไลน์ ศัตรูพืช คคส. ทวงหนี้ สินค้าและบริการทั่วไป netapp เกม นอรเวย์ ก่อการร้าย สังหารหมู่ สทิงพระ เกษตรกร สสจ. ทีวีดิิทัล ยูเอ็น เกมส์ออนไลน์ ประกันสังคม กฏหมายผู้บริโภค ถอดบทเรียน สปส. สปสช. ค่าไฟฟ้า เดินทาง ไม่เก็บ 30 บาท ปัตตานี ปลอดภัย ไทยคม สส. มือถือในมือเด็ก ตลาดนัด เทคโนโลยี บ้านร้าว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภัยพิบัติ คปภ. บำนาญ สถิติ แถลงการณ์ น้ำมัน
ดูทั้งหมด speedtest.or.th