แถลงการณ์...สภาผู้บริโภค

by watcher @30 ก.ค. 52 23:45 ( IP : 113...154 ) | Tags : สื่อ/สิ่งพิมพ์

แถลงการณ์ สภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา วันที่ 22 กันยายน 2550 เรื่อง “ ขนมเด็ก...เรื่องเล็กจริงหรือ” ห้องสมิหรา A โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่  จ.สงขลา

Relate topics