อบรมเยาวชนสงขลา..ภูมิใจถูกเยาะใช้ค่าโทร.สุดโลว์แค่เดือนละ200บาทแถมเครื่องก็สุดเก่ารุ่นหัวไฟฉาย

by watcher @1 มิ.ย. 54 16:26 ( IP : 182...33 ) | Tags : กิจกรรม , เยาวชน , สงขลา , อบรม , หลักสูตร ,
photo  , 448x336 pixel , 39,990 bytes.

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 54 สมาคมได้จัดอบรมเยาวชนเท่าทันโทรคม รวม 30 ชีวิตจาก 5สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล และอีกหนึ่งทีมสุดเดิ้นนั้นคือชมรมนายหนังที่มาจากหลายสถาบันรวมตัวกัน ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ในวงการแต่เก๋าเกมส์อย่างยิ่งในการสื่อสารสาธารณะ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา นำเข้าวิทยากรมากความสามารถจากกลุ่มระเบิด เอ้ย ระบัดใบ คุณพี่สุพจน์ องค์วรรณดี และพีป๊อบ(คนเดียวกัน)

ซึ่งทุกสถาบันได้ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์มาแล้วทุกทีม โดยมีโจทย์คือเพื่อสื่อสารให้ความรู้กับสาธารณะการแก้ไข ประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนปัญหาโทรคมนาคมในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ในรอบนี้(ยังกะไทยแลนด์ก็อตทะเล้นแน่ะ)เป็นการสรุปให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพทำความเข้าใจปัญหาโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการเรียนรู้ความหมายที่ถูกต้องของโทรคมนาคม เรียงยุคโทรคม การใช้โทรคมนาคมในชีวิตประจำวัน แฟนพันธุ์แท้โฆษณา ทำใบงานจำแนกเวลาของตัวเองในการใช้โทรคมนาคม(แผนที่โทรคมนาคม แผนที่ชีวิต) ทำใบงานรายจ่ายโทรคมนาคม อันนี้สุดยอดน้องเยาวชนเราโดนถากถางว่าใช้ค่าโทรสุดต่ำข้อมูลเแลี่ยจาก 30 คนได้ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 200 บาท อมจ.(โอ้แม่เจ้า) นี่ถ้าเป็นภาษาเน็ตต้องบอกว่า OMG (Oh! my god) ทำไมน้องๆถึงประหยัดกันเช่นนี้

จากการวิเคราะห์ในวงน้องบอกว่าต้องทำกิจกรรมกับเพื่อนอยู่แล้วเจอกันบ่อย รวมถึงน้องๆก็เข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยด้วย ดีมากค่ะ  สมเป็นพี่ๆในรั้วมหาวิทยาลัยที่เราไว้วางใจให้เป็นสื่อบุคคล ทำหน้าที่ให้ความรู้ผู้บริโภค และน้องๆประถมมัธยมในรั้วโรงเรียนต่อจากนี้(ถ้ามีโอกาส)

ในวันที่สอง ได้มีการวิเคราะห์โฆษณา โปรโมชั่นของโทรศัพท์ค่ายต่างๆ และกิจกรรมท้ายสุดคือตามล่าฆาตกร มีการสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากเกมคือทำให้เห็นกลไกตลาดที่ผู้ประกอบการมีอำนาจเหนือ ผู้บริโภคก็ขาดพลังเพราะไม่ต้องการร้องเรียนให้ยุ่งยาก และผู้กำกับดูแลก็ไม่ทำหน้าที่เท่าที่ควรไม่สามารถรับรู้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

จากนั้นช่วยกันเสนอแนะระดมความคิดเพื่อหาแนวทางสร้างความเข้าใจ ในกลุ่มเป้าหมายที่แต่ละทีมถนัด จากโจทย์ที่ว่าหลังจากนี้เราจะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลนี้อย่างไร โดยสิ่งที่มีอยู่เดิมคือการจัดรายการเสียงตามสาย จัดกิจกรรมรณรงค์ในสถาบัน ในงานมหกรรมวิชาการ และหลายคนอาสาเป็นทีมงานของสมาคมผู้บริโภคสงขลาในการจัดกิจกรรมรณรงค์นอกสถานที่

ปิดท้ายอย่างสดชื่น ปลื้มใจถ้วนทั่วโดยการแจกประกาศนียบัตรผ่านการอบรมครั้งนี้โดย คุณอับดลอาซีด หนิมุสา ออุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม โดยจากนี้ไปจะมีการติดตามเพื่อให้น้องๆได้มีโอกาสร่วมงานกับสมาคมในกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งสร้างกลุ่มผู้บริโภคในรั้วสถาบันต่อไป..

Relate topics