ท่านสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนออนไลน์ได้จากเว็บไซท์ หรือหากเป็นเรื่องทั่วไปก็สามารถเขียนในกระดานสนทนา ก็ได้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม - MS Word หรือ PDF File เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้โครงการเพื่อดำเนินการต่อไป

ไฟฟ้าตกบ่อยมา

by นายวีระพงษ์ ชัยประส @30 มิ.ย. 58 14:58 ( IP : 110...254 )

ที่บ้านผมและบ้านใกล้เคียนอีกหลายหลัง  ไฟฟ้าจะตกทุนวันโดยเฉพาะตอนหัวค่ำถึงหกทุ่ม เป็นประจำทุกวัน  จนเครื่องไฟฟ้าบางอย่างเริ่มใช้การไม่ได้แล้ว  ผมอยู่ที่บ้านกุดสระ  ตำบลกุดสระ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

Comment #1ไฟฟ้าตกบ่อยเกินจนลูกบ้านร้องเรียนนิติ
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคีย์ ประชาชื่น (Not Member)
Posted @15 ก.ย. 58 15:07 ip : 118...227

เรียน กรรมการฝ่ายบริหารจัดการงานไฟฟ้า

      ทางนิติบคุคคลอาคารชุด เดอะคีย์ ประชาชื่น  เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าตก อยู่บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ ทางเจ้าของร่วมร้องเรียนกับทางนิติให้ประสานงานมาทางการไฟฟ้า เพื่อคำชี้แจงและแนวทางแก้ไข เพื่อแจ้งให้ลูกบ้านทราบถึงแนวทางปฏิบัติว่าจะทำการแก้ไขเช่นไรมิให้ไฟตกบ่อยครั้งเช่นนี้ค่ะ

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคีย์ ประชาชื่น       083-0630405