มติชัด "เครื่องกดเบียร์" ในร้านสะดวกซื้อผิด กม. เข้าข่ายเครื่องขายอัตโนมัติ-โฆษณา

by khaohom @11 ต.ค. 60 11:25 ( IP : 183...124 ) | Tags : ข่าวผู้บริโภค
photo  , 600x328 pixel , 46,211 bytes.

คณะอนุฯ พิจารณาความผิดมีมติตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อมีความผิด ฐานใช้เครื่องขายอัตโนมัติ พ่วงผิดโฆษณาเพราะเห็นภาพ สัญลักษณ์ชัดเจน พร้อมเสนอคณะอนุฯ ปรับปรุงกฎหมายออกประกาศเพิ่มเติมห้ามเครื่องกดเบียร์สดใร้านสะดวกซื้อ ยังไม่ฟันธงคนรีวิวเครื่องกดเบียร์ผิดโฆษณาหรือไม่****

ความคืบหน้ากรณีการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งล่าสุดทางซีพีออลได้ออกประกาศยุติการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านเซเวนอีเลฟเวนแล้ว โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้ายื่นให้แฟมิลีมาร์ทยุติการขายแบบเดียวกับเซเวนอีเลฟเวนด้วย และขอให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติออกกฎหมายห้ามมีเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้ละร้านโชห่วย

วันนี้ (9 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมี นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ เป็นประธาน โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อเซเวนอีเฟลเวน ว่าจะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่

ต่อมา เมื่อเวลา 16.20 น.  ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ ในฐานะโฆษกอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดฯ แถลงข่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติว่าการตั้งเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อตามที่เป็นข่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการขายโดยวิธีต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 คือ ตามมาตรา 31(1) ใช้เครื่องขายอัตโนมิติ เพราะเห็นกลไกการทำงานของเครื่องชัดเจน และมาตรา 32 คือเรื่องการโฆษณา เนื่องจากมียี่ห้อและสัญลักษณ์ปรากฏตรงตู้ชัดเจน ซึ่งจะส่งมติที่ประชุมไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากนี้จะรับมติจากคณะอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อ โดยเบื้องต้นจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าเป็นเครื่องขายอัตโนมัติ เนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งแรกระบุว่าไม่มีความผิด เพราะเป็นพนักงานกดเครื่องดื่มและจ่ายเงินกับพนักงาน จึงอาจไม่เข้าข่ายเครื่องขายอัตโนมัติ ดร.บุญอยู่ กล่าวว่า ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นิยามคำว่า "ขาย" หมายความรวมถึงจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน และให้ เพื่อประโยชน์ทางการค้า เมื่อตีความนิยามตามกฎหมายถือว่า เครื่องนี้จ่ายสินค้าโดยวิธีอัตโนมัติ แม้จะมาจ่ายเงินที่พนักงานก็ตาม ถือว่ามีความผิดชัดเจน

เมื่อถามถึงการขายในร้านสะดวกซื้ออีกบริษัทที่ยังไม่มีการยุติการตั้งเครื่องกดเบียร์จะมีความผิดเช่นกันหรือไม่ ดร.บุญอยู่ กล่าวว่า การพิจารณาในครั้งนี้มีเพียงหลักฐานจากร้านสะดวกซื้อเพียงบริษัทเดียว จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าร้านสะดวกซื้ออีกบริษัทเป็นเครื่องขายอัตโนมัติด้วยหรือไม่ ต้องมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น พิจารณาเชิงวิศวกรรมของเครื่องว่าเป็นเครื่องกดอัตโนมัติหรือไม่ การทำงานของเครื่องเป็นอย่างไร เป็นต้น

เมื่อถามว่าจะเอาผิดกับร้านสะดวกซื้อเป็นรายสาขาหรือกับผู้ประกอบการหลักเพียงรายเดียว ดร.บุญอยู่ กล่าวว่า ตามหลักกฎหมายถือว่าในแต่ละสาขาความผิดสำเร็จในตัวเอง ส่วนจะรวบรวมคดีหรือแยกคดีขึ้นอยู่กับหลักฐาน การรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ส่วนจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามารับทราบความผิดหรือไม่นั้น คงต้องรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนที่จะเชิญมารับทราบ

เมื่อถามถึงเครือข่ายภาคประชาชนเสนอให้ออกกฎหมายลูกห้ามมีเครื่องกดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ ดร.บุญอยู่ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดฯ มีมติให้ออกเป็นข้อเสนอควรพิจารณาเรื่องออกกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของเครื่องกดเบียร์สด ไปยังคณะอนุกรรมการการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พิจารณา ซึ่งหากเห็นชอบก็สามารถออกเป็นประกาศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม เนื่องจากภาคประชาชร้องขอให้ปกป้องเยาวชนเพราะเข้าถึงง่ายเกินไป

เมื่อถามถึงการรีวิวเครื่องกดเบียร์ในโซเชียลมีเดีย ถือว่ามีความผิดฐานโฆษณาด้วยหรือไม่ ดร.บุญอยู่ กล่าวว่า ต้องพิจารณาว่ามีการเผยแพร่มีสัญลักษณ์ ภาพตราสินค้า อวดอ้างสรรพคุณจูงใจให้ดื่มทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายก็จะดำเนินการตามขั้นตอน

ี่ที่มา : mgronline 10 ต.ค. 2560

Relate topics