ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.รัตภูมิ

by Nalinee @7 พ.ค. 63 09:30 ( IP : 171...13 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม
 • photo , 959x540 pixel , 100,850 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 148,444 bytes.
 • photo , 959x540 pixel , 81,199 bytes.
 • photo , 960x716 pixel , 148,579 bytes.
 • photo , 960x716 pixel , 148,126 bytes.
 • photo , 960x716 pixel , 141,594 bytes.

วันที่ 5 พ.ค.63 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลา นำโดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคม และที่ปรึกษาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพฯ จ.สงขลา พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.รัตภูมิ ร่วมกับทีมคณะทำงานในพื้นที่

■■■ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหา และสถานการณ์การทำงานในช่วงโรคระบาดโควิด-19

■■■ เพื่อสนับสนุนปฏิบติการ การทำงานของพื้นที่ สนับสนุนสื่อเผยแพร่ รณรงค์ หน้ากากเฟสชิล

■■■ เพื่อสำรวจการรับฟังความคิดเห็นสิทธิหลักประกันสุขภาพ และสำรวจสถานการณ์ปัญหาการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในสถานการณ์โควิด-19

อาสาสมัครในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งบกองทุน มีบางกองทุนที่ประชาชนเข้าไม่ถึง ท้องถิ่นนิ่งเฉย การเรียกเก็บเงิน 30 บาทในกลุ่ม อสม. เป็นต้น

การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือคนลำบากในชุมชนกันเอง เชื่อมโยงผู้ผลิตถึงผู้บริโภค การแปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

การเฝ้าระวังสื่อออนไลน์ ผ่านสื่อโซเซียล เฟสบุ้ค ในช่วงโควิด-19 ที่พบว่าหน้ากากอนามัยราคาแพงเกินไป /เจลแอลกอฮอล์ ไม่มีฉลากภาษาไทย ราคาแพง ไม่มีเลขจดแจ้ง / แอลกอฮอล์ล้างแผล เป็นประภทยาสามัญ ไม่สามารถโฆษณาได้ แต่มีพบขายผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่ง ผิดตาม พรบ.ยา และราคาแพงเกินจริง...เป็นต้น

Relate topics