วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 ทีมกลไกเขต 12 สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ลงประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรส 50(5) จ.สงขลา

by Nalinee @10 ก.ค. 63 11:02 ( IP : 180...2 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม
  • photo  , 959x540 pixel , 71,706 bytes.
  • photo  , 959x540 pixel , 88,612 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 156,035 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 157,434 bytes.

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรส 50(5) จ.สงขลา ภายใต้การดำนินงานของ สมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้รับการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ประจำปี 2563 โดยทีมกลไกเขต 12 สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สปสช. นำโดย คุณนิธินาถ ศิริเวช ผู้ช่วย ผอ.สปสช. คุณฐิติรัตน์ อำไพ เจ้าหน้าที่อาวุโส pm การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ คุณนิตยา มลยงค์ เจ้าหน้าที่การมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ ซึ่งมีการประเมินตามมาตรฐาน sop ตามมาตรฐาน 5 ด้าน คือ

-มาตรฐานด้านกายภาพ

-มาตรฐานด้านบุคลากร

-มาตรฐานด้านการแก้ไขปัญหา

-มาตรฐานด้านระบบข้อมูล

-มาตรฐานด้นการติดตามและประเมินผลการทำงาน

》》เครือข่ายฯ ที่เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานฯระดับพื้นที่ เช่น อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา และศูนย์ไทรงาม อ.เมือง ร่วมให้ข้อมูลการทำงานรับเรื่องร้องเรียน การส่งต่อข้อมูล ของระดับพื้นที่

》》การประเมินผลการทำงานรับเรื่องฯ ทำให้เกิดการพัฒนาการทำงานมากขึ้น การทำงานประสานงานเชื่อมภาคีเพื่อการพัฒนาระบบต่อไป

Relate topics