เวทีประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

by Nalinee @13 พ.ย. 63 10:43 ( IP : 180...58 ) | Tags : อัลบั้มกิจกรรม
 • photo , 960x540 pixel , 67,442 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 45,633 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,297 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,251 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,473 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,809 bytes.

วันนี้ 10/11/63 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมคณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม ประมาณ 20 คน (ผู้ประสานงานและทีมคณะทำงานในพื้นที่) ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
》》โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหา ผู้บริโภคในพื้นที่และต่อข้อมูล ประเด็นงานหรือสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งระดับพื้นที่แลัระดับประเทศ เช่นสถานการณ์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับนโยบายต่างๆ คือ

■ การลงทะเบียนสิทธิของบุคคลที่ถูกยกเลิกสิทธิในคลีนิกเอกชน ในพื้นที่ กทม. สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการที่ลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ (ย้ำเฉพาะหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ 2 หน่วยบริการ แต่สามารถเลิอกใข้ได้เพียง 1 ใน 2 แห่งที่ลงทะเบียนเท่ารั้น เฉพาะในพื้นที่ กทม.) ได้ตั้งแต่วันที่ 5/11/63 ที่ผ่านมา
■ การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ สามารถลงทะเบียนเปลี่ยน แล้วใช้สิทธิได้ทันที เริ่มตั้งแต่  ม.ค.64

■ การรักษามะเร็งของผู้ป่วยมะเร็ง รักษาที่ไหนก็ได้ในหน่วยบริการที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ที่ขึ้นทะเบียนการรักษากับ สปสช. และผู้ป่วยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วย เริ่ม 1 ม.ค.64

■ นำร่อง 4 จังหวัด ที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว (เขตโคราช) ในหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นต้น
》》แลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในระดับพื้นที่
》》ร่วมทำความเข้าใจแผนงาน โครงการในการดำเนินงาน ปี 63 - 65 เช่น การสำรวจสถานการณ์ปัญหา รถโดยสารสาธารณะในจังหวัดสงขลา การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภคการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค การเฝ้าระวังรับเรื่อง  การขับเคลื่อนประเด็นรถรับส่งนักเรียน เป็นต้น

Relate topics